Участници

Списък на членовете на мрежа на организации и лица работещи за уеб достъпност

Фондация „Хоризонти” – гр. София,
тел.: (02) 444 88 58, имейл: horizontifoundation@gmail.com

„БГ Асист” ООД – гр. София,
тел.: 0886 40 94 40, имейл: office@bgassist.com

Българска асоциация за рекреация и туризъм – гр. София,
тел.: (02) 417 05 55, имейл: info@bartbg.com

Национален център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив,
тел.: (032) 28 11 56, имейл: info@rehcenter.org

Национална асоциация на хората с придобити увреждания – гр. София,
тел.: (02) 944 31 88, имейл: office@nahpu.org

Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” – гр. София,
тел.: (02) 988 32 69, имейл: nllb@abv.bg

Сдружение „Интеграция” – гр. Бургас,
тел.: (056) 53 81 16, имейл: integraciya@abv.bg

Сдружение „Светлина 7” – гр. Пловдив,
тел.: (032) 96 66 75, имейл: svetlina7@ins.bg

Сдружение „ХобиСклуб” – гр. Добрич,
тел.: (058) 62 22 28, имейл: hobisklub@mail.bg

СНЦ „Прозорец към света" – гр. Варна,
тел.: 052/78 02 63, имейл: shippy52@gmail.com

Спортен клуб за интеграция „Витоша” – гр. София,
тел.: 0898 43 69 31, имейл: vitoshabg@gmail.com

Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011” – гр. Силистра,
тел.: 0878 652 753, имейл: dorostol.2011@abv.bg

Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” – гр. София,
тел.: 0888 319 288, имейл: fshzubg@gmail.bg

Фондация „Инициатива за социална интеграция” – гр. София,
имейл: foundationisi@abv.bg

Фондация „Сила за живот”

Център за подкрепа на социалната интеграция „Приоритети” – гр. София,
тел.: (02) 943 44 89, имейл: labourforblind@gmail.com

Галина Богданова – имейл: g.bogdanova@gmail.com

Ивайло Ковачки – имейл: ivokovachki@gmail.com

Исмаил Исмаил – имейл: ismail.ismailov@gmail.com

Негослав Събев – имейл: negi4a@gmail.com

Полина Ставрева-Костадинова – имейл: polina_stavreva@abv.bg

Савка Кацарска – имейл: savka.katsarska@gmail.com

Светослав Калвин – имейл: svetliokalvin@gmail.com

Хюсеин Исмаил – имейл: hussmail@gmail.com

Правила на мрежата