За нас

Гражданското обединение с наименование „Мрежа за уеб достъпност
Има за основна цел да въздейства върху достъпността на публичните сайтове, така че те да бъдат ползвани пълноценно и безпрепятствено от хора със увреждания.
Мрежата си поставя в обозримо бъдеще да постигне следните цели:
Достъпни за всички електронни услуги, електронно правителство, уеб документи и информация.
Запознаване на обществеността със световните стандарти и критерии за уеб достъпност
При уеб разработки от страна на институциите, съобразяване със специфичните възможности на уеб посетителите с увреждания.
Създаване на условия и осигуряване на ресурси за тестване на сайтове.

Необходимостта от въвеждането на стандарти за уеб достъпност в България и включването на хората с увреждания в процеса по тестване и оценяване на сайтовете, са някои от причините за разработване на Наръчник за уеб достъпност и Чек-листа за тестване на сайтове. Тези инструменти вече са създадени по проект „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
По проекта бяха тествани 100 публични сайта от граждани със зрителни увреждания.

Мрежата е учредена на 31. януари 2016 г. в гр. София от 15 организации на и за хора с увреждания, както и 9 физически лица – IT специалисти, експерти по уеб достъпност и комуникации.
Мрежата е отворена за присъединяване на нови последователи.

Адрес за контакт, седалище на Мрежата:

Фондация „Хоризонти”
София 1700, Студентски град, бл. 55, вх. Г, ет. 6
Тел.: (02) 444 88 58, 0898 430 799, www.horizonti.bg

Допълнителна информация:
Десислав Димов, председател на фондация „Хоризонти” – тел.: 0898 430 799
Пенка Христова, ръководител на проекта – тел.: 0896 895 988
email: horizontifoundation@gmail.com

Доклад от извършено проучване на достъпността на 100 уебсайта на публични институции в България

Пътешествие във виртуалния свят без монитор и мишка

Broshura